Lekárske definície sa zameriavajú predovšetkým na skutočnosť, že osoba zažíva nedobrovoľnú stratu moču alebo stolice. Inými slovami, nie je schopná kontrolovať únik tekutín. Je však dôležité pochopiť, že inkontinencia sa môže vyskytnúť z rôznych dôvodov. Existuje množstvo fyzických problémov, ktoré priamo ovplyvňujú močový mechúr a jeho funkcie.

Najčastejšie vyskytujúcimi sa typmi inkontinencie sú:

  • Stresová inkontinencia
  • Urgentná inkontinencia
  • Inkontinencia z pretekania
  • Zmiešaná inkontinencia
  • Funkčná inkontinencia
  • Fekálna inkontinencia

VÝSKYT
Aktuálne údaje naznačujú, že 1 z 3 ľudí v priebehu života trpí inkontinenciou moču.
Inkontinencia stolice postihuje až 500 000 dospelých alebo približne 1% dospelej populácie (Le Lievre, 2002).

STRESOVÁ INKONTINENCIA
V prípade slabosti svalov panvového dna sa pri kašli, kýchnutí alebo smiechu môžu objaviť úniky malého množstva moču. Tento typ úniku sa nazýva stresová inkontinencia a častejšie sa objavuje u žien, pretože svaly panvového dna môže oslabiť tehotenstvo, pôrod a menopauzoa.
Muži sa s týmto typom úniku moču môžu stretnúť po operácii problémov s prostatou.

URGENTNÁ INKONTINENCIA
Mnoho ľudí, ktorí trpia problémami s močovým mechúrom, uznáva, že potreba močiť sa objaví tak rýchlo, že nemajú dostatok času dostať sa na toaletu. Ak trpíte urgentnou inkontinenciou, môže sa stať, že únik moču zisíte už počas cesty na toaletu alebo skoro potom, ako ste pocítili nutkanie na vyprázdnenie močového mechúra. Niektorým ľuďom môže urgentnú inkontinenciu spustiť aj zvuk tečúcej vody alebo vloženie kľúča do dverí (Thomas, 2001).

INKONTINENCIA Z PRETEKANIA
Inkontinencia z pretekania sa môže objaviť v prípade, že sa močový mechúr nedokáže efektívne vyprázdniť.
Situácie ako zápcha, zúženie močovej rúry alebo zväčšenie prostaty môžu pôsobiť ako prekážky, ktoré bránia úplnému vyprázdneniu močového mechúra (Getliffe et al, 2003). To znamená, že v mechúri je len veľmi málo miesta na ukladanie nového moču, čo často vedie k častým návštevám toalety na vylučovanie malého množstva moču.
Niektorí pacienti po neúplnom vyprázdnení močového mechúra pociťujú neustály únik/kvapkanie moču, ktorý nie sú schopní ovládať, čo nazývame inkontinencia z pretekania. Ľudia s týmto typom problému môžu mať pocit, že ich močový mechúr nie je nikdy úplne prázdny.

ZMIEŠANÁ INKONTINENCIA
Je možné trpieť aj viacerými ako jedným typom inkontinencie (Abrams et al, 2002). Niektorí pacienti zistia, že im moč uniká, keď kašlú a kýchajú, ale tiež zvyknú utekať na toaletu a moč im často unikne skôr, ako sa tam dostanú. Tento jav sa nazýva zmiešaná inkontinencia.

FUNKČNÁ INKONTINENCIA
Nemožnosť prístupu k primeraným toaletám má za následok vznik inkontinencie. Osoba môže mať močový mechúr v dokonale funkčnom stave, avšak inkontinencia sa objaví, pretože toalety nezodpovedajú jeho potrebám.

FEKÁLNA INKONTINENCIA
U mnohých ľudí dochádza k inkontinencii stolice kvôli mnohým faktorom, ktoré nastanú súčasne.
Hnačka spôsobená infekciami a žalúdočnými ťažkosťami môže u niektorých ľudí spôsobiť fekálnu inkontinenciu, ktorá zvyčajne ustúpi po ustálení problémov s hnačkou.
U pacientov s neurologickými stavmi, ako je SM alebo cievna mozgová príhoda, sa môže inkontinencia stolice vyskytnúť z dôvodu poškodenia nervových impulzov. Mnoho liekov môže tiež spôsobiť problémy s črevami, ako je zápcha, ktorá, ak nebude efektívne liečená, sa môže vyvinúť do fekálneho postihnutia.

Široká škála produktov značky iD ponúka absorpčné výrobky pre všetky typy tela a rôzne úrovne inkontinencie. Pre ľudí s aktívnym životným štýlom sú pre miernu inkontinenciu vhodné urologické vložky iD LIGHT. Ak dôjde k väčšiemu úniku moču, môžete použiť iD PANTS ktoré neobmedzujú slobodu pohybu a pod oblečením ich nevidieť. Pre pacientov, ktorí sú kvôli vážnemu stavu alebo pohybovým poruchám odkázaní na lôžko, sú vhodné plienky pre dospelých iD SLIP.