Polityka dotycząca plików cookie

Ostatnia aktualizacja: 17/09/2020

 

Szanujemy prywatność odwiedzających korzystających z serwisu orizon-solutions.com (nasza „strona internetowa”). Niniejsza polityka dotycząca plików cookie zapewnia jasne i wyczerpujące informacje na temat używanych przez nas plików cookie oraz celów ich używania.

(a) Co to są pliki cookie?

Pliki cookie to pliki lub fragmenty informacji, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze (lub innych urządzeniach z dostępem do Internetu, takich jak smartfon lub tablet), gdy odwiedzasz tę Witrynę. Plik cookie zazwyczaj będzie zawierał nazwę strony internetowej, z której pochodzi plik cookie, „czas życia” pliku cookie (tj. jak długo plik cookie pozostanie na Twoim urządzeniu) oraz wartość, która zazwyczaj jest losowo wygenerowanym unikalnym numerem . Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, które będą umieszczane podczas odwiedzania naszej strony internetowej, zmieniając ustawienia w przeglądarce lub odwiedzając Centrum preferencji plików cookie, klikając przycisk Cookie.

Pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwery internetowe do identyfikacji i śledzenia użytkowników, którzy poruszają się po różnych stronach witryny oraz identyfikowania użytkowników powracających do witryny. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, ale dane osobowe, które Ontex przechowuje o Tobie, mogą być powiązane z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskiwanymi z nich. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszym Polityka prywatności.

(b) Kluczowe idee

Własne i zewnętrzne pliki cookie:czy plik cookie jest „pierwszy” czy „trzeci” odnosi się do domeny umieszczającej plik cookie. Własne pliki cookie to te, które są ustawiane przez witrynę internetową, która jest w danym momencie odwiedzana przez użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie, które są ustawiane przez domenę inną niż domena odwiedzanej przez użytkownika witryny. Jeśli użytkownik odwiedza witrynę internetową, a inny podmiot ustawia plik cookie za pośrednictwem tej witryny, będzie to plik cookie strony trzeciej.

Trwałe pliki cookie: te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w pliku cookie. Są one aktywowane za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza witrynę internetową, która utworzyła ten konkretny plik cookie. Pozostaną ważne do ustalonej daty wygaśnięcia (o ile nie zostaną usunięte przez użytkownika przed datą wygaśnięcia)

Sesyjne pliki cookie: te pliki cookie umożliwiają operatorom witryn powiązanie działań użytkownika podczas sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki rozpoczyna się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, gdy zamyka okno przeglądarki. Pliki cookie sesji są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki wszystkie sesyjne pliki cookie są usuwane.

(c) Jakie rodzaje plików cookies wykorzystuje Serwis i do jakich celów?

Pliki cookie używane na naszej stronie są podzielone na następujące kategorie:

  • Niezbędne pliki cookie;
  • Funkcjonalne pliki cookie;
  • Wydajnościowe pliki cookie;
  • Analityczne pliki cookie;
  • Reklamowe pliki cookie.

Poniższe tabele podsumowują różne rodzaje plików cookie wykorzystywanych przez ONTEX w Witrynie, wraz z ich celami i czasem trwania.

ONTEX korzysta z wielu dostawców, którzy mogą również umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu w naszym imieniu, gdy odwiedzasz Witrynę, aby umożliwić im świadczenie usług, które świadczą. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych plików cookie, a także informacje o tym, jak zrezygnować z otrzymywania takich plików cookie, zapoznaj się z ich polityką prywatności wymienioną poniżej.

Gdy odwiedzasz Witrynę, możesz otrzymywać pliki cookie z witryn lub domen osób trzecich. ONTEX nie kontroluje umieszczania tych plików cookie i należy sprawdzić witrynę internetową odpowiedniej strony trzeciej, aby uzyskać więcej informacji na temat tych plików cookie. Właściwa strona trzecia jest odpowiedzialna za dostarczenie Ci informacji dotyczących umieszczanych przez siebie plików cookie i uzyskanie Twojej zgody przed umieszczeniem plików cookie na Twoim urządzeniu.

1. Analityczne pliki cookie

2. Pliki cookie wydajności

d) Jak możesz kontrolować, usuwać lub cofać zgodę na używanie plików cookie?

Kiedy po raz pierwszy wchodzisz na naszą stronę, jesteś proszony o wyrażenie zgody na pliki cookie. Możesz wyrazić lub odmówić zgody w odniesieniu do każdego z celów, dla których wykorzystywane są pliki cookie (z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookie). Po wyrażeniu wstępnej zgody możesz później ją wycofać w dowolnym momencie.

W szczególności możesz zmienić ustawienia plików cookie, przechodząc do Centrum preferencji plików cookie, klikając przycisk Cookie.

Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę na wykorzystywanie plików cookie przez ONTEX w tej Witrynie lub jeśli chcesz usunąć lub kontrolować umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, możesz również zmienić ustawienia przeglądarki, aby blokować pliki cookie lub ostrzegać, gdy pliki cookie są wysyłane na Twoje urządzenie. Istnieje kilka sposobów zarządzania plikami cookie. Aby dowiedzieć się więcej na temat dostosowywania lub modyfikowania ustawień przeglądarki, należy zapoznać się z instrukcjami przeglądarki lub ekranem pomocy:

Jeśli wyłączysz pliki cookie używane przez Witrynę, może to wpłynąć na Twoje wrażenia podczas korzystania z Witryny, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić niektórych obszarów Witryny lub możesz nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas odwiedzania Witryny.

Możesz również usunąć pliki cookie już zapisane na Twoim komputerze.

Ponownie, może to mieć negatywny wpływ na użyteczność wielu stron internetowych.

(e)Aktualizacja aktualnej Polityki Cookies

W przypadku, gdy ONTEX zmodyfikuje swoje praktyki dotyczące plików cookie, modyfikacje te zostaną włączone do zaktualizowanej wersji niniejszej polityki. Poinformujemy Cię również o tych modyfikacjach, aktualizując datę wejścia w życie na górze niniejszej polityki. ONTEX zastrzega sobie prawo do okresowej modyfikacji niniejszej polityki w celu uwzględnienia postępu technologicznego, zmian w przepisach i przepisach oraz dobrych praktyk handlowych, bez uszczerbku dla Twoich praw w ramach obowiązującego ustawodawstwa.